Зворотній дзвінок
Зберегти

Угода користувача

Дана Угода Користувача (надалі «Угода») укладається між Вами (надалі «Користувач») та Альфа-Синтез (надалі «Альфа-Синтез») і регулює усі види використання інтернет-сайту http://alfasintez.com.ua/ (надалі «Сайт»), який є власністю та управляється Альфа-Синтез, послуг, що надає Альфа-Синтез завдяки Сайту та усієї інформації, яка доступна на Сайті.

 1. Загальні положення
  1. Використання Сайту дозволено тільки особі (далі "Користувач"), що прийняла усі умови даної Угоди, яка розміщена за адресою Угода користувача, «Угоду про конфіденційність», яка розміщена за адресою Угода про конфіденційність, «Ліцензійну угоду» яка розміщена за адресою Ліцензійна угода з користувачем, й інші правила, передбачені на Сайті.
  2. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач надає свою згоду бути зв'язаним умовами даної Угоди з Альфа-Синтез. Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами Угоди (повністю або частково), то Вам не надається статус й права Користувача і Вам забороняється використовувати Сайт, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті та будь-які послуги, що надаються у рамках Сайту.
  3. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту - як на користувачів, що не мають облікового запису на Сайті (незареєстрованний користувач), так і на користувачів, що мають будь-який обліковий запис, будь-якого з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про користувача й даних авторизації (логін, пароль).
  4. Користувач не має права використовувати Сайт і не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди
  5. Якщо закон країни, де проживає або перебуває Користувач забороняє використовувати Сайт з будь-яких причин, Користувач повинен утриматися від використання Сайту, а якщо продовжує користуватися Сайтом, то робить це на власний ризик та під власну відповідальність. При цьому усі умови даної Угоди залишаються в силі.
 2. Права, обов'язки та відповідальність сторін
  1. Повний доступ до Сайту, розміщення інформації, ознайомлення з більш повною інформацією про інших користувачів, відправлення повідомлень, можливі тільки для зареєстрованого Користувача (що створив обліковий запис).
  2. Якщо Користувач вважає, що на Сайті присутня інформація, що порушує його права, Користувач зобов'язаний повідомити про це Альфа-Синтез й надати їй інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи витрати, мита й оплату адвокатських послуг).
  3. Користувачеві заборонено:
   1. сприяти або розпалювати релігійні, расові або міжнаціональної ворожнечі;
   2. вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
   3. ображати будь-кого;
   4. використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами (наприклад зірочками);
   5. виходити за рамки заздалегідь встановленої теми спілкування (Оффтоп);
   6. зловживати розміщенням інформації, що не несе смислового навантаження (Флуд);
   7. провокувати, починати й/або підтримувати словесну війну, що не має відношення до первинної причини суперечки (Флейм);
   8. створювати декілька облікових записів на Сайті, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;
   9. вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
   10. надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
   11. реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація від імені й за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбачених законодавством України;
   12. розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать Альфа-Синтез та/або третім особам;
   13. розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);
   14. розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
   15. використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;
   16. здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;
   17. намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
   18. розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.
  4. Відповідальність Користувача:
   1. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на сайті.
   2. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту.
   3. Користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту.
   4. якщо Користувачем не доведе зворотнє, будь-які дії, здійснені з використанням його облікового запису та/або його логіна й пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем.
   5. у випадку розміщення Користувачем на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, Альфа-Синтез має право без повідомлення, виключно на власний розсуд, видалити розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується.
   6. за порушення умов даної Угоди, Альфа-Синтез має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Сайту та/або видалити обліковий запис Користувача.
  5. Відповідальність Альфа-Синтез:
   1. Альфа-Синтез не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у рамках Сайту, так і іншими можливими способами.
   2. Альфа-Синтез не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, заподіяний Користувачеві або третім особам у результаті використання або невикористання, у т.ч. неможливості використання Сайту.
   3. Альфа-Синтез не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що розташована будь-ким на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту.
   4. Альфа-Синтез не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать їй, посилання на які можуть бути присутні на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.
 3. Інтелектуальна власність
  1. Користувач підтверджує, що він ознайомився та повністю прийняв умови «Ліцензійної угоди» між Користувачем та Альфа-Синтез, яка розміщена за адресою Ліцензійна угода з користувачем.
 4. Конфіденційність
  1. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно Альфа-Синтез та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.
  2. Користувач розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні якої Користувачем самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.
  3. Користувач підтверджує, що він ознайомився та повністю прийняв умови «Угоди про конфіденційність» між Користувачем та Альфа-Синтез, яка розміщена за адресою Угода про конфіденційність.
 5. Інші умови
  1. Альфа-Синтез має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресою Угода користувача. У випадку внесення до Угоди істотних змін, Альфа-Синтез додатково повідомить Користувача про ці зміни по електронній пошті. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем послуг або Сайту.
  2. Альфа-Синтез не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
  3. Користувач надає Альфа-Синтез право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги Альфа-Синтез або інформацію рекламного характеру.
  4. У випадку визнання недійсної або нездійсненної будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в чинності. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.
  5. Сайт надається Альфа-Синтез "як є". Альфа-Синтез не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу, а також схоронність облікового запису Користувача й інформації, що розміщена Користувачем на Сайті.
  6. Альфа-Синтез має право в односторонньому порядку змінювати вартість, види й терміни дії послуг, що надаються у рамках Сайту.
  7. Альфа-Синтез може в будь-який момент і без повідомлення Користувача поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.
  8. До даної Угоди й відносинам між Альфа-Синтез та Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту.